Home » Vice-President

Vice-President

Helena Zhivitskaya
  Dr. Helena N. Zhivitskaya
  (Secretary: Ms. Julia Liashkevich, Phone: +375 17 292 89 70)
  Phone: +375 17 293-85-11
  Mobile: +375 293 188-111
  E-mail: h.jivitskaya ★ star-net.online